Kamara-Karaván

Szórvány Kulturális Karaván

Az Aradi Kamaraszínháznak a 2018. novemberében indított Szórvány Kulturális Karaván projektje során sikerült eljuttatnia a magyar anyanyelvi kulturát/színházi előadásokat olyan vidéki magyar szórvány közösségekbe, ahová színházi produkció elvétve vagy az utóbbi tíz évben talán soha nem jutott el. Tapasztalatunk azt mutatta, hogy a vidéki embereknek nagy szükségük van arra, hogy színházunk a saját közegükben szólítsa meg őket és lehetőséget kínáljon számukra ahhoz, hogy a színház nyújtotta kulturális élmények megerősítsék bennük a magyarsághoz való tartozás és rájuk figyelés érzését. A 11 helyszínen bemutatott, felnőtt- és gyerekközönséget egyaránt megszólító előadásaink és kísérő programjaink (táncház, gyerekfoglalkozás) után nézőinktől kapott visszajelzések egyértelműen megerősítettek bennünket abban, hogy az általunk képviselt irány helyes és a Szórvány Kulturális Karavánra, mint misszióra kell a jövőben tekintenünk. Úgy érezzük, törekvésünk erősíti a magyarság összetartozásának tudatát, ösztönzi önazonosságának megőrzését és jól illeszkedik a „Nemzeti Összetartozás Éve 2020” szellemiségébe.

Bár a helyi kulturális élet ápolása, a szórványban egymástól távol élő magyar közösségek közötti kapcsolatok építése, a lokális identitás erősítése eddig is hangsúlyosak voltak tevékenységünkben, előadásaink kisközösségekhez való eljuttatása gyakran akadályokba ütközött. A Magyar Kormány által biztosított támogatásból, Nemzeti Jelentőségű Intézményként (2010), a jövőben lehetőségünk nyílik állandosítani a tizenként éve működtetett aradi magyar színházi évadon kívül, a szórványtelepüléseken való rendszeres előadásokat is.  

Intézményünk létrejöttének legfontosabb szellemi hozadéka az állandó aradi magyar színjátszás életre keltése és tizenkét éve tartó megszakítás nélküli működtetése, valamint a közösségerősítés és a kulturális nevelés. A Kamaraszínház az aradi magyarság legnagyobb kulturális találkozóhelyévé nőtte ki magát. Kulturális programjaink során erősítjük az aradi magyar szervezetek közötti együttműködést, a diákközönség bevonásával pedig szorosabbra fűztük színházunk és az Aradi Csiky Gergely Főgimnázium kapcsolatát. Ennek az együttműködésnek egyik mérföldköve, hogy a Főgimnáziumban tanuló gyerekek egy dinamikus, korban hozzájuk közel álló okatató bevonásával ingyenes néptáncoktatásban részesülnek, kisiskolás korban a tanterv részeként.

A Kamara-Karaván eddigi helyszínei: Pécska, Kisiratos, Kisjenő, Zerind, Ágya, Simonyifalva, Fazekasvarsánd, Majláthfalva, Zimándújfalu, Nagyiratos, Arad, Déva, Szeged