Ronald, a papagáj

Írva : 2012 június 20

toptipp.hu

A  Rudolf Hess tízparancsolata,  Harsányi Attila  zseniális játékával, Victor Scoradet rende-
zésében  a legnagyobb magyar monodrámák sorába lépett.  Nincs ekkora töltet a spanyol
Rodrigo García  darabjában,  de a fantasztikus színész  karizmatikus személyisége erőtelje-
sen hatványozza a lehetőségeket.

A piros bohócorros kikiáltó  zsonglőri ügyességgel  csábítja a nézőket a hamburger-újdon-
ság promóciós kóstolójára.  Engedelmesen be is állunk  az ingatag pulthoz és vezényszóra
versenyt majszoljuk a bizonytalan állagú csemegét. Persze, van, aki renitens: Tibor példá-
ul nem eszi a salátát!  Meg is kapja a magáét,  az őt csipkelődő megjegyzések az egész es-
tét végigkísérik…

Hamar kiderül, hogy hősünk hajléktalan, akit Ronald papagály jóstehetségével sem tud ki-
emelkedni a nyomorból. Színes kuckójából előóvakodik, majonézzel, ketchup-pel képeket
festeget,  ám a reménytelenség  végzetes kalodába zárja.  Harsányi Attila  végtelen ötle-
tességgel, a hiteles színpadi létezés elemi szuggesztiójával  teszi végig érdekessé a cselek-
ményszegény drámát. Sistergő deklamációja, eleven arcjátéka,  pantomimes mozgásai per-
manens izgalomban tartja a közönséget, keserű humora, az erősködő vidámkodás azonban
észrevétlenül komorodik tragikussá.  A furnérbódé bábszínpadi függönyei között,  mohón
falja azt a bizonyos McDonald’s újdonságot,  egyre lassabban, egyre nehezebben, torkán
akad az utolsó falat, vergődő arca összerándul, szemében a kétségbeesés végső könnyei:
egy nagy színész megrázóan katartikus nagy fináléja.